Årets universell utforming seminar med Vestby kommune, HLF, Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund.

Årets universell utforming seminar med Vestby kommune, HLF, Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund.

Rolf Hafsengen forteller om gode løsninger som fungerer i praksis.

Plenus holder kurs i lyd og hørsels teknikk for byggherrer, konsulenter, kommunale eiendomskontor og Fylkeskommunen. Fokuset denne gang er UU(universell utforming).

Her går vi i gjennom spesielt viktige forhold i forbindelse med prosjektering og forberedelser for teleslyngesystemer. Vi tar for oss løsninger til forskjellige arealer, bruk av kabel , leggeforhold av slyngen og alternative løsninger der installasjon av faste løsninger er utelukket.