Loading...
Teleslynge2017-11-28T10:06:45+01:00

VISSTE DU AT……

  • Røyking kan føre til hørselstap?

  • I 2020 vil det være over 1 million hørselshemmede i Norge

  • Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt?

Forskjellige typer hjelpemidler

Skrankeslynge

For resepsjoner, skranker og disker leveres skrankeslynge. Dette er en meget begrenset type slynge for kun det arealet man står eller sitter i. Mikrofon lyd forvandles til magnetfelt for høreapparat med rekkevidde kun 1-2meter fra et dedikert område

Perimeterslynge

For separate rom tilbys perimeterslynge. Perimeterslynge legges som en kabel rundt rommet på list eller i vegg. Denne kabelen skaper så via en forsterker et magnetfelt i hele rommet som videreformidler kildelyd fra mikrofon eller PC og TV til høreapparatene som befinner seg i dette området.

Superslynge

For nærliggende rom tilbys superslynge. Superslynge legges i gulv i et spesielt utregnet mønster før parkett eller gulvbelegg legges på. Disse kablene skaper så via en superslynge forsterker et magnetfelt i hele rommet som videreformidler kildelyd fra mikrofon eller PC og TV til høreapparatene som befinner seg KUN i dette rommet.

Samtaleforsterker

For personlig bruk tilbys samtaleforsterker. Samtaleforsterker er en liten enhet man har rundt halsen. Denne enheten har en innebygget mikrofon og forsterker som danner teleslynge lokalt begrenset rundt brukeren. Perfekt for møter og taleforsterkning i mindre settinger.

FM basert teleslynge

For verneverdige rom eller lokasjoner der man ikke kan installere kabel leveres FM basert teleslynge. Dette er personlige mottakere til alle brukere, utstyrt med halsslynger. De personlige mottakerne får sitt signal fra en FM sender tilkoblet mikrofoner og øvrige kilder. FM har lang rekkevidde, kan bæres skjult under klær og kan brukes med inntil 4 kanaler samtidig.

Teknisk

Teleslynge er en kabel som er lagt opp rundt et rom, eller en mindre flate og koblet til en spesiell forsterker, denne forsterkeren danner et magnetfelt som varierer med et lydsignal fra en mikrofon eller annen lydkilde slik at signalet kan oppfattes av et høreapparat. Det legges en ledning rundt rommet, eventuelt flere runder. Denne ledningen kobles til en teleslyngeforsterker som gir en sterk elektrisk strøm med en impedans på svært få ohm. Ofte blir forsterkeren koblet til en mikrofon. I kirker er det naturlig å ha mikrofoner ved prekestol, ved alteret og ved orgelet.

På en del høreapparater er det en bryter som kan skifte mellom innebygget mikrofon og en liten spole i høreapparatet som kan ta imot signaler fra det skiftende magnetfeltet som teleslyngen danner. Dette gir mulighet for å slå av den innebygde mikrofonen. Da kan brukeren øke forsterkningen i høreapparatet mer uten å risikere tilbakekobling, det vil si at høreapparatet hyler fordi den forsterkede lyden finner veien tilbake til den innebygde mikrofonen.
Spolen i høreapparatene som tar imot det magnetiske signalet fra teleslyngen ligger horisontalt, slik at magnetfeltet må være vertikalt. Ved spesielle installasjoner kan likevel vertikale teleslynger benyttes, dersom lytterens øre med høreapparatet vanligvis er i et lite område der magnetfeltet er dreiet vertikalt.

Teleslynger kan også monteres rundt en mindre flate som i et skrivebord eller ved en ekspedisjonsluke, eller rundt et litt større område som et hus eller rundt et kirkerom, en kino eller et auditorium.

I privathjem er det naturlig å kunne koble teleslyngen til TV, radio, telefonen, dørklokke, og eventuelt til en trådløs mikrofon.

Spolen i høreapparatene som tar imot det magnetiske signalet fra teleslyngen ligger horisontalt, slik at magnetfeltet må være vertikalt. Ved spesielle installasjoner kan likevel vertikale teleslynger benyttes, dersom lytterens øre med høreapparatet vanligvis er i et lite område der magnetfeltet er dreiet vertikalt.

teleslynge merking klistremerke blå

Alle rom med teleslynge skal merkes med klistremerke vist over.

Kilde