Loading...
Teleslynge2023-01-31T14:31:23+01:00

VISSTE DU AT……

  • Nedsatt hørsel rammer folk i alle aldere

  • En million nordmenn har problemer med hørselen

  • Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt

Forskjellige typer hjelpemidler

Skrankeslynge

For resepsjoner, skranker og disker leveres skrankeslynge. Dette er en meget begrenset type slynge for kun det arealet man står eller sitter i. Mikrofon lyd forvandles til magnetfelt for høreapparat med rekkevidde kun 1-2meter fra et dedikert område

Perimeterslynge

For separate rom tilbys perimeterslynge. Perimeterslynge legges som en kabel rundt rommet på list eller i vegg. Denne kabelen skaper så via en forsterker et magnetfelt i hele rommet som videreformidler kildelyd fra mikrofon eller PC og TV til høreapparatene som befinner seg i dette området.

Superslynge

For nærliggende rom tilbys superslynge. Superslynge legges i gulv i et spesielt utregnet mønster før parkett eller gulvbelegg legges på. Disse kablene skaper så via en superslynge forsterker et magnetfelt i hele rommet som videreformidler kildelyd fra mikrofon eller PC og TV til høreapparatene som befinner seg KUN i dette rommet. UniVox Super Loop System Klasse D Tech-serien er basert på banebrytende, fullt utfyllende klasse D-steg. Forsterkerne er betydelig mindre og lettere enn sine forgjengere, men med økt spenning optimalisert for moderne SLS (faset array) slyngekonfigurasjoner. Utprøvet UniVox-teknologi uten viftekjøling, kombinert med vekslende strømforsyning, gir høy lydkvalitet og lang levetid

Samtaleforsterker

For personlig bruk tilbys samtaleforsterker. Allsidig overhead-loop for en-til-en-kommunikasjon. Portabel, batteridrevet, og oppladbar teleslynge for skranker, møter og lignende. SmartLoop tilbyr allsidig hjelp til høreapparatbrukere i utallige situasjoner og steder som krever korte eller lengre individuelle møter eller møter med flere deltakere / høyttalere. Teleslyngen drives av et oppladbart litium-polymerbatteri og er alltid klar til øyeblikkelig bruk. Ingen installasjonsarbeid er nødvendig.

FM basert teleslynge

For verneverdige rom eller lokasjoner der man ikke kan installere kabel leveres FM basert teleslynge. Dette er personlige mottakere til alle brukere, utstyrt med halsslynger. De personlige mottakerne får sitt signal fra en FM sender tilkoblet mikrofoner og øvrige kilder. FM har lang rekkevidde, kan bæres skjult under klær og kan brukes med inntil 4 kanaler samtidig.

2,4GHz duplex

Forelesere, lærere, instruktører, veiledere osv. trenger å kunne kommunisere tydelig og enkelt. Deltakerne trenger ikke bare å høre tydelig, men også stille spørsmål og samhandle med lederen og samarbeide med resten av gruppen. Dette kan være vanskelig i mange miljøer på grunn av avstand, støy eller andre hindringer. TeamTalk er utviklet for å hjelpe i disse situasjonene, både for normalhørende og høreapparatbrukere.

TeamTalk-Leaderenheten har en dupleksfunksjon og støtter opptil fem lederenheter, dvs. fem grupper som jobber samtidig i det angitte området. Lederenheten sender på en åpen kanal.

TeamTalk Deltakerenheten har også en dupleksfunksjon. Deltakerne sender ved å trykke på trykk-og-snakk-knappen. TeamTalk støtter et ubegrenset antall deltakere per gruppe.

Lommesenderne og -mottakerne er små og veier kun 60 gram, de er meget enkle å bruke.

Teknisk

Teleslynge er en kabel som er lagt opp rundt et rom, eller en mindre flate og koblet til en spesiell forsterker, denne forsterkeren danner et magnetfelt som varierer med et lydsignal fra en mikrofon eller annen lydkilde slik at signalet kan oppfattes av et høreapparat. Det legges en ledning rundt rommet, eventuelt flere runder. Denne ledningen kobles til en teleslyngeforsterker som gir en sterk elektrisk strøm med en impedans på svært få ohm. Ofte blir forsterkeren koblet til en mikrofon. I kirker er det naturlig å ha mikrofoner ved prekestol, ved alteret og ved orgelet.

På en del høreapparater er det en bryter som kan skifte mellom innebygget mikrofon og en liten spole i høreapparatet som kan ta imot signaler fra det skiftende magnetfeltet som teleslyngen danner. Dette gir mulighet for å slå av den innebygde mikrofonen. Da kan brukeren øke forsterkningen i høreapparatet mer uten å risikere tilbakekobling, det vil si at høreapparatet hyler fordi den forsterkede lyden finner veien tilbake til den innebygde mikrofonen.
Spolen i høreapparatene som tar imot det magnetiske signalet fra teleslyngen ligger horisontalt, slik at magnetfeltet må være vertikalt. Ved spesielle installasjoner kan likevel vertikale teleslynger benyttes, dersom lytterens øre med høreapparatet vanligvis er i et lite område der magnetfeltet er dreiet vertikalt.

Teleslynger kan også monteres rundt en mindre flate som i et skrivebord eller ved en ekspedisjonsluke, eller rundt et litt større område som et hus eller rundt et kirkerom, en kino eller et auditorium.

I privathjem er det naturlig å kunne koble teleslyngen til TV, radio, telefonen, dørklokke, og eventuelt til en trådløs mikrofon.

Spolen i høreapparatene som tar imot det magnetiske signalet fra teleslyngen ligger horisontalt, slik at magnetfeltet må være vertikalt. Ved spesielle installasjoner kan likevel vertikale teleslynger benyttes, dersom lytterens øre med høreapparatet vanligvis er i et lite område der magnetfeltet er dreiet vertikalt.

teleslynge merking klistremerke blå

Alle rom med teleslynge skal merkes med klistremerke vist over.

Kilde

Gå til toppen