HLF

Gjennom flere år har vi nå fått levere AV og teleslyngeutstyr til HLF. I de nye kontorene på Bryn har vi levert:

 • superslynger

 • perimeterslynger

 • bordslynger

 • takslynger

 • projektorer

 • monitorer m.m

Tusen takk for tilliten.

På lyd, teleslynge & hørselsteknikk

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT, HOVEDSCENEN I BJØRVIKA

 • Teleslynge hovedscene

HLF, hørselshemmedes landsforbund hovedkontor.

 • Teleslynge

 • Møterom

 • Klasserom

 • Styrerom

Statped, Holmestrand

 • Teleslynge

Bilde av gulv med ferdig superslynge nedlagt.
Styrerom cisco sx20 videokonferanse wireless levert av plenus

Tretten sjukeheim

 • Teleslynge

 • Videokonferanse legesenter

 • Ipad pro

 • Kantine

 • Aula

Vestby kommune

 • Flere prosjekter

 • Teleslynge

 • Møterom

 • Kantine

 • Digital skilting

Ås kommune, kulturhuset

 • Teleslynge i kommunestyresal

 • Møterom

 • Formannskapssal M.F.

Follo museum

 • Presentasjonsløsing i utstilling

Follo
Museum

Kistefoss museum

 • Tolkeanlegg

 • Teleslynge

Oslo museum

 • Teleslynge

Oslo
Museum

Lillehammer kino og kunstmuseum

 • Teleslynge

På klasserom, undervisning & forskning

Holmlia ungdomsskole

 • Automatiserte klasserom

 • Aula

 • Kantine

HiOA teleslynge skrankeslynge under bord intervjurom univox med merking

HiOA

 • Teleslynge

 • Serviceavtale

Lusetjern skole

 • Musikkrom

Idrettens hus lillehammer

 • Talevarsling

 • Teleslynge

Gausdal videregående skole

 • Lydanlegg idrettshall

Son skole

 • Klasserom

 • Utendørsanlegg

 • Gymsal

Vestby skole

 • klasserom

 • Gymsal

Nofima

 • Auditorium

 • Møterom

 • Intervjurom

Sintef

 • Klasserom

 • Møterom

Våre bedriftskunder

Voith Hydro AS

 • Nytt møteromssenter

 • Minglearealer styrerom

 • Videokonferanserom

NSB

 • Videovegg

 • Skjermer driftoperativ overvåkning

Kistefoss museum

 • Tolkeanlegg

 • Teleslynge

Glasspaper

 • Kursrom

 • Intervjurom

Centerpoint

 • Møterom

 • Minglerom

Bravida

 • Skole

 • Haller arenaer

 • Museum

 • Næringsbygg

 • Sykehjem

Akershus eiendom

 • Møteromssenter

 • Styrerom

AKT

 • Teleslynge til kundeveiledere

 • P2P