Universell utforming

Når det handler om universell utforming, er det minst like viktig at bilde & lydanlegg og det hørselstekniske systemet jobber i lag. Systemene må være tilpasset hverandre, bringe frem det samme budskapet, arealer merket og nivåer justert.

Les mer om UU A-B-C på Bufdir her!

  Behovsanalyse

  Gjennom flere tiår med erfaring, kartlegger vi sammen med dere som fasiliterer for bruker hva behovet er. Sammen finner vi løsninger som passer alle. Plenus prosjekterer og designer løsninger for sluttkunder, arkitekter, konsulenter og installatører. Vi samarbeider med elektro installatører på prosjekt og jobber sammen på tvers av fag for å sikre dere som kunde den beste løsningen for deres bruk.

  • Fokus på bruker

  • Alltid rask responstid og levering

  Installasjon

  Som en del av universell utforming, etterstreber vi i alle våre installasjoner et så usynlig inngripen som overhodet mulig. Der det lar seg gjøre vil vi legge flatkabel under gulv eller belegg. Kabel i minikanal i tak er også en løsning. Portable løsninger skal kunne brukes under klær og ikke fungere som et smykke ingen vil ha.

   Universell utforming

   Tiden i møterom er dyrbar, la oss stå for driftssikkerheten. vi effektiviserer deres møterom