Årets universell utforming seminar med Vestby kommune, HLF, Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund.

Rolf Hafsengen forteller om gode løsninger som fungerer i praksis.

Plenus holder kurs i lyd og hørsels teknikk for byggherrer, konsulenter, kommunale eiendomskontor og Fylkeskommunen. Fokuset denne gang er UU(universell utforming).

Her går vi i gjennom spesielt viktige forhold i forbindelse med prosjektering og forberedelser for teleslyngesystemer. Vi tar for oss løsninger til forskjellige arealer, bruk av kabel , leggeforhold av slyngen og alternative løsninger der installasjon av faste løsninger er utelukket.

Del denne posten