Nytt hørselsteknisk system hos Colosseum Kino

Høsten 2022 erstattet vi et eldre anlegg fra Univox med ny generasjon digital forsterker for teleslynge. Her ligger det overhøringsfri(smittefri) SuperLoop i gulvet med full dekning i hele senterdel av salen. God dekning - god lyd. #alleskalmed #ingenutenfor