Ser inn i gjennom vinduet på auditoriet mot amfi og lys og projektor rigg

Lys og projektor rigg auditorium