Projektor eller skjerm

Mange lurer på om de skal anskaffe projektor eller skjerm. Svaret på det er ikke entydig da det er avhengig av hvordan, hvor og hvor mye den skal brukes. Les mer om dette her: Ny side